Działki
Podstawowe informacje:
Data: 2014-01-23
Godzina: 14:15
Przedmiot sprzedaży: Działki
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza w Nowym Targu
Cena wywoławcza: 78 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1429/11
Opis:

 

 

 

Sygn. akt. KM 1429/11

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

23 stycznia 2014 r. o godz. 14:15

 

w budynku Sadu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 121, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości składającej się z:

- dz. ewid 4811/2, 5537/4 o pow. 0,2927 ha; położonej w Ludźmierzu, posiadającej założoną

księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/00110213/4,

stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 117 000,00 .

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 78 000,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 11 700,00 zł (najpóźniej do godz. 15:00 dnia poprzedzającego licytację), w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu – lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sadowego w:

15 1240 5136 1111 0000 5221 8037

Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4,

podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.

 

Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, w dniu 16.01.2014 r. od godz. 9:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy I Co 396/12 Sądu Rejonowego w Nowym Targu.

 

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Ludźmierz
Wojewodztwo: małopolskie
 
  Copyright © 2018, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone  
  Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.